Remote, Half A Year In

Szkolenia warsztatowe – kameralne spotkania warsztatowe z udziałem ekspertów zagranicznych oraz przedstawicieli rad programowych Football Lab.…